Əgər İ-seçdə hesabınız varsa, firma və ya şirkətinizin 7/24 açıq şöbəsi var deməkdir. İ-seçlə e-ticarətin faydaları...