Contact Us

Contact Us

Contact:
6641 w 140th ST #1404 Overland Park, KS 66223
Phone:
+1 913 278 92 89

About Us

Getnsmile.com platforması vasitəsilə məhsullarını dünya bazarına

çıxarmaq istəyən istehsalçılar üçün tələblər.


Məhsulların alıcılarda inam yaratması, rəqabətli bazarda

üstünlüklərini göstərmək, dövlətlərarası qida daşınması qanunları və

satışı üçün Getnsmile.com-un tətbiq etdiyi qaydalar:


1. İstehsalçı şirkətin məhsul istehsal etməsi üçün Azərbaycan dövləti

tərəfindən verilmiş sertifikat, təsdiq edilmiş sənəd (Notarius

təsdiqində İngilis dilinə tərcümə).

2. Məhsulun keyfiyyəti haqda məlumat verən təsdiqləyici sənəd.

3. Məhsulun istehsal və son istifadə tarixi.

4. Məhsulun üzərində "Made in Azərbaijan" yazısı.

5. İstehsal olunan şəraitin görüntüləri (şəkil, video).

6. Şirkət haqda məlumat (şirkətin hədəfləri, aldığı sertifikatlar və s.)


Əl işləri satan şəxslər/şirkətlər üçün Getnsmile.com-un tətbiq etdiyi qaydalar:


1. İstehsalçının VÖEN hesabı.

2. Məhsulun tərkibi haqqında məlumat.

3. Məhsulun tərkibindəki maddələrin allergiya, astma və s. kimi

Contact Form

Send